עבודת תזה (2013): חוסר ביטחון תזונתי: תפיסותיהן והתמודדותן של עובדות סוציאליות ושל משפחות החיות בחוסר ביטחון תזונתי.

עבודת תזה שנכתבה על ידי חלי בוזחיש-ששון, שבה נבחנות תפיסותיהן של עובדות סוציאליות במחלקות לשירותים חברתיים, ושל לקוחותיהן החיות בחוסר ביטחון תזונתי, ביחס לבעיה החברתית של חוסר ביטחון תזונתי ולחיים בצילה. המחקר מתמקד בניסיון להבין את הוויית חייהן של המשפחות ואת נקודת המבט של העובדות הסוציאליות ביחס לחייהן של המשפחות. בנוסף, נבחנת תפיסת הסיבות להיווצרות הבעיה ותפיסת דרכי ההתמודדות עמה תוך תהליך של השוואה מתמדת בין נקודות המבט של שתי אוכלוסיות המחקר.

תזה – חלי בוזחיש ששון