בישראל יש 776,000 ילדים עניים (וואלה! 2015)

יותר מ-1.7 מיליון בני אדם בישראל חיים מתחת לקו העוני, בהם יותר מ-776 אלף ילדים – כך עולה מדוח העוני והפערים החברתיים לשנת 2014 של המוסד לביטוח לאומי שהתפרסם הבוקר (רביעי). הנתונים מצביעים על כך ששיעורי העוני בישראל הם בין החמורים בקרב המדינות המפותחות. יחד עם זאת, מהדוח עולה כי חלה עלייה קלה בלבד בשיעורי העוני בישראל לעומת השנים הקודמות.

לקריאת הכתבה

דו"ח העוני של ביטוח לאומי לשנת 2014

בפרק זה מוצגת סקירה על המצב הכלכלי-חברתי בישראל ב-2013, בנוגע להוצאות הרווחה בהשוואה בינלאומית, וב-2012, השנה האחרונה שיש נתונים עליה בנוגע לממדי העוני והאי-שוויון. במדדים השונים שיוצגו יודגש מעמדה של ישראל בהשוואה לשנים קודמות ובהשוואה בינלאומית.

לקריאת הדו"ח

הקצבאות בארץ לא מאפשרות מחיה בכבוד (YNET)

קצבאות הקיום שמעביר המוסד לביטוח לאומי למשפחות נזקקות עם ילדים מממנות רק כמחצית מההוצאות הדרושות ל"מינימום למחיה בכבוד" לפי הצעות חדשות להגדרת המונח שערך המוסד לביטוח לאומי. כך עולה מהדו"ח השנתי של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2012.

לקריאת הכתבה