המוקד לביטחון תזונתי

פעילות המוקד לביטחון תזונתי ולמאבק ברעב (ע"ר) החלה בשנת 2006, במטרה לעודד ולהמריץ פעילות ציבורית וקהילתית שתוביל לקידום התפיסה של אחריות המדינה לביטחון התזונתי של תושביה ולהסרת חרפת הרעב. בשנת 2008 נרשם המוקד כעמותה ללא כוונת רווח.

במוקד שותפים מרצים וסטודנטים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אנשי מקצוע שונים (כגון עובדים סוציאליים, תזונאים, עו"ד) ופעילים מהיישובים השונים.

המוקד לביטחון תזונתי פועל באופן שיטתי ומתמשך תוך שילוב בין דרכי פעולה שונות כגון מודלים קהילתיים ועבודה עם הסובלים מהבעיה, לצד סנגור והשפעה על קובעי המדיניות הממשלתית.

מדוע הוקם הארגון?

בדומה לקיים בארצות שפע אחרות, יש צורך בארגון שיתמקד ויעסוק בצורה שיטתית ולאורך זמן בהיבטים החברתיים-כלכליים והאתיים של הבעיה, ויוביל את המאבק להחזרת הבטחון התזונתי לתושבי מדינת ישראל. מאות הארגונים העוסקים בהזנת נזקקים אינם פועלים בצורה שיטתית לצמצום ממדי הבעיה. קומץ הארגונים לשנוי חברתי שפועל מדי פעם בנושא, חסר את המומחיות ואת העקביות לפעולה לטווח ארוך הנחוצה כדי ליצור את השינוי המבוקש. אנשי האקדמיה ואנשי המקצוע, אנשי הרוח, אישי הציבור, הפעילים החברתיים וההורים הכואבים את הבעיה – פועלים בנפרד ובאופן מזדמן.

יש צורך במוקד שיעודד, יתאם וימריץ פעילות קהילתית וציבורית שתוביל להסרת חרפת הרעב ממדינת ישראל.

פועלנו

פעילי המוקד היו מהיוזמים והפעילים המרכזיים במאבק להחזרת תכנית ההזנה לבתי הספר, המזינה כיום כ- 145,000 תלמידים ברחבי הארץ. אנו ממשיכים ופועלים להרחבת התכנית.

פעלנו רבות לקידום מדידה רשמית וסדירה של ממדי חוסר הביטחון התזונתי והרעב בישראל. ואכן, בשנת 2011 ערך לראשונה המוסד לביטוח לאומי מחקר שבחן את היקף הבעיה בישראל. ממצאיו פורסמו בכנס שערכנו בשנת 2012 .

אנו שותפים בקואליציית ארגונים ארצית לקידום ביטחון תזונתי, אשר לאחרונה הפעילה לחץ על הממשלה להקצות תקציב לטיפול בבעיית הביטחון התזונתי.

הפעלנו התארגנויות קהילתיות בדרום, לשם קידום מענים מקומיים. כך לדוגמא, הקמת קואופרטיב מזון צרכני, ופעולות לגיוס רשויות מקומיות להרחבת מפעל ההזנה בתחומן.  כיום אנו פועלים בעיקר בבאר-שבע, ושותפים בקואליציית ארגונים בנגב, הפועלת לקידום כלכלה מקומית מקיימת.

אנו מכשירים סטודנטיות/ים לעבודה סוציאלית ומסייעים לעוד מאות סטודנטים וארגונים העוסקים בלמוד ההיבטים השונים של בעיית חוסר הביטחון התזונתי.