רציונאל ומטרות

אחד החוסרים כיום במאבק לקדם ביטחון תזונתי בישראל הוא מרכז מידע שירכז את הנתונים, המחקרים, הצעות המדיניות והפעילות הקהילתית המתבצעת בישראל ובעולם המערבי. מרכז מידע אוניברסיטאי, אינטרדספלינרי, נגיש לקהילה, שבנוסף לאיסוף והפצת מידע יזום ויעודד פעילות הסברתית וצבורית – תוסיף מרכיב חשוב וחסר לקדום ההתמודדות עם הבעיה.

לפיכך, מטרותינו הינן –

  • הגברת העניין, הדיון והעיסוק בביטחון התזונתי בקרב מקבלי החלטות, חוקרים, אנשי מקצוע, סטודנטים, תקשורת, ארגונים קהילתיים וקרנות פילנטרופיות
  • הקניית כלים וידע לעוסקים בתחום הביטחון התזונתי ברמות השונות כולל ברמת השטח של עמותות ההזנה
  • יצירת אפיקי תקשורת והפצת מידע (באמצעות האתר) בין הגורמים השונים העוסקים בנושא בישראל

המרכז מוקם בימים אלו במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בתמיכת קרן רוכלין וקרן Mazon ובשיתוף עם המוקד לביטחון תזונתי ולמאבק ברעב (ע"ר).