";

חוסר ביטחון תזונתי בקרב קשישים

  • מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת אודות מצבם של עולים קשישים בישראל (2006), כולל התייחסות לסוגיית הביטחון התזונתי עולים קשישים 2006
  • סקר משרד הבריאות על מצב בריאות ותזונה לבני 65 ומעלה (2005-6) – חלק א חלק ב
  • מחקר של הג'וינט-מכון ברוקדייל (2004), שבחן את השפעת המצוקה הכלכלית של הזקנים על תנאי חייהם, בין היתר בתחום הביטחון התזונתי.חוסר ביטחון תזונתי אצל קשישים 2004

סגור לתגובות.