";

נייר עמדה לוועדה להכנת קוד אתי לעמותות המזון, 2013

מסמך שהוכן ע"י המוקד לביטחון תזונתי ולמאבק ברעב (ע"ר), הכולל הצעות לעקרונות ערכיים לקוד אתי לעמותות הזנה.

מסמך לועדה לקביעת קוד אתי

סגור לתגובות.