";

דוח מבקר המדינה 2008: יישום חוק ארוחה יומית לתלמיד

משרד מבקר המדינה בדק את ההיבטים השונים של הפעלת מפעל ההזנה ויישום חוק ארוחה יומית. הבדיקה בוצעה במשרד החינוך, במשרד האוצר ובמשרד הבריאות, וכן, בשש רשויות מקומיות: אופקים, לוד, עיר הכרמל, קריית מלאכי, רהט ותל אביב-יפו.

דוח מבקר המדינה 2008

סגור לתגובות.