";

חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005

מטרתו של חוק זה לקיים מפעל הזנה במוסדות חינוך בעבור תלמידים בבית ספר יסודי על פי הוראות חוק זה.

חוק ארוחה יומית לתלמיד התשסה-2005

סגור לתגובות.