";

קביעת יעד ביטחון תזונתי לישראל ומדידת הקף הבעיה, 2008

נייר עמדה שהוכן ע"י המוקד לביטחון תזונתי בשנת 2008. בשנת 2011 מדד לראשונה המוסד לביטוח לאומי את מצב הביטחון התזונתי בישראל, אך טרם נקבעו יעדי ביטחון תזונתי.

נייר עמדה 2008- יעד ביטחון תזונתי ומדידה

סגור לתגובות.