";

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א – 2011

מטרתו של חוק זה לקדם את הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל, ברוח כבוד האדם ועקרונות השוויון, הצדק וההגינות, ולשם כך להקים את המועצה הארצית לביטחון תזונתי שתייעץ לשר בנושא זה. התקבל בכנסת ביום כ"ה בתמוז התשע"א – 27 ביולי 2011

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי 2011

סגור לתגובות.