";

דו"ח העוני של ביטוח לאומי לשנת 2014

בפרק זה מוצגת סקירה על המצב הכלכלי-חברתי בישראל ב-2013, בנוגע להוצאות הרווחה בהשוואה בינלאומית, וב-2012, השנה האחרונה שיש נתונים עליה בנוגע לממדי העוני והאי-שוויון. במדדים השונים שיוצגו יודגש מעמדה של ישראל בהשוואה לשנים קודמות ובהשוואה בינלאומית.

לקריאת הדו"ח

סגור לתגובות.