";

מצגת – חוסר בטחון תזונתי ורעב בחברת השפע הישראלית?

מי סובל מחוסר ביטחון תזונתי בישראל, מהו 'קו הרעב' וכיצד המוקד לביטחון תזונתי ולמאבק ברעב פועל במטרה לעודד ולהמריץ פעילות ציבורית וקהילתית lשתוביל לקידום התפיסה של אחריות המדינה לביטחון התזונתי של תושביה ולהסרת חרפת הרעב.

מצגת הסברה תזונה ומשפחה

כתיבת תגובה