";

המלצות אופרטיביות לקידום הביטחון התזונתי בישראל, יוני 2014

מסמך שהוכן ע"י מרכז המידע לביטחון תזונתי בישראל והוגש לוועדה לביקורת המדינה, הכולל המלצות אופרטיביות לקידום הביטחון התזונתי בישראל:

1. פיתוח קווי מדיניות ותשתית לתכניות ממשלתיות לטיפול בבעיית חוסר הביטחון התזונתי לטווח הארוך.

2. הבטחת הכנסה נאותה.

3. פעילות ישירה להספקת הזנה במסגרות מיוחדות לאוכלוסיות בסיכון.

4. חיזוק יכולתה של המשפחה לתרגם את תקציבה לתזונה הולמת.

5. אספקת סיוע חירום לצרכים חריגים של יחידים ומשפחות במשבר.

לקריאת המסמך: 

המלצות לוועדה לביקורת המדינה לקידום ביטחון תזונתי – יוני 2014

סגור לתגובות.