סקר דעת קהל: ביטחון תזונתי במערכת החינוך 2010

סקר שנערך על-ידי מאגר מוחות – מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ, עבור מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הסקר נערך במטרה לבחון את עמדות הציבור בנוגע להיבטים שונים בנושא הביטחון התזונתי במערכת החינוך; העדפותיו בנוגע לפתרונות אפשריים למשפחות הסובלות מחוסר תזונה או תזונה בלתי הולמת; עמדותיו בנוגע לדרכי סיוע אפשריות של המדינה למשפחות הסובלות מחוסר תזונה.

סקר דעת קהל – ביטחון תזונתי במערכת החינוך

תדריך להזנת תינוקות פעוטות וילדים במסגרות חינוכיות 2012

מדריך של משרד הבריאות ועמותת אשלים-ג'וינט ישראל, ומיועד לכל המסגרות החינוכיות המספקות מזון לילדים מגיל 3 חודשים עד גיל 5 שנים. המדריך מבוסס על ההמלצות התזונתיות לרכיבי תזונה DRI's 2004-1997 ׁ, ועל ההנחיות לתזונה נבונה לילדים ובני נוער של משרד הבריאות (2003).

תדריך להזנת תינוקות פעוטות וילדים במסגרות חינוכיות

מדריך להזנת תלמידים במסגרות חינוכיות 2006

מדריך של משרד הבריאות, המיועד לכל המסגרות החינוכיות המספקות מזון לתלמידים ומבוסס על ההמלצות התזונתיות לרכיבי תזונה DRI's 2004-1997 ׁ, ועל ההנחיות לתזונה נבונה לילדים ובני נוער של משרד הבריאות (2003).

מדריך להזנת תלמידים במסגרות חינוכיות

המלצות לקידום תכניות לאוכלוסיית התלמידים והגיל הרך 2013

מסמך שהוכן ע"י מרכז המידע לקידום ביטחון תזונתי והוגש ליו"ר המועצה לביטחון תזונתי, פרופ' דב צ'רניחובסקי בספטמבר 2013

המלצות אופרטיביות להתמודדות עם חוסר ביטחון תזונתי – ספטמבר 2013