חוסר ביטחון תזונתי ורעב בקרב אוכלוסיות מצוקה בנגב

מאמר מאת ד"ר רוני קאופמן ופרופ' ורד סלונים-נבו, 2004. המאמר מציג מחקר משנת 2002, אשר בדק רמות של ביטחון תזונתי עם ובלי סימני רעב בקרב אוכלוסיות בסיכון בנגב. האוכלוסיות שנסקרו כללו 953 לקוחות של שירותי רווחה בנגב, ב־ 11 ערים, עיירות פיתוח ויישובים בדוויים. המאמר מסתיים בהצעת
דרכים להבטחת ה"זכות לאכול בכבוד" ולמיגור הבעיה בישראל.

מחקר גישוש בנגב

דוח הועדה הבין-משרדית לבחינת אחריות המדינה לביטחון תזונתי 2008

דו"ח זה בוחן את בעית חוסר הביטחון התזונתי בישראל ואת תפקידה של הממשלה במאמצים למגרה. בראש הועדה עמד מנכ"ל משרד הרווחה דאז, מר נחום איצקוביץ. הדוח הוגש לשר הרווחה והשירותים החברתיים דאז, ח"כ יצחק הרצוג

דוח ועדת איצקוביץ

דוח העוני האלטרנטיבי 2013

דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת מבקש להדגים את הפן האישי והפיזי של העוני והעניים, המסתתר מאחורי המספרים והנתונים הסטטיסטיים היבשים שמפרסמים מוסדות ממשלתיים.

דוח העוני האלטרנטיבי – לתת 2013

דוח העוני האלטרנטיבי 2012

דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת מבקש להדגים את הפן האישי והפיזי של העוני והעניים, המסתתר מאחורי המספרים והנתונים הסטטיסטיים היבשים שמפרסמים מוסדות ממשלתיים.

דוח העוני האלטרנטיבי לתת 2012

מצב הביטחון התזונתי בישראל, ביטוח לאומי 2011

מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי ביצע סקר בנושא אי-ביטחון תזונתי על מדגם מייצג של האוכלוסייה שכלל כ – 6,111 משפחות  (נטו)  מכל הארץ. בסקר רואיינו נשאלים מכל קבוצות הגיל (בהתאם ליכולתם להשיב) ומכל האזורים בהתאם להתפלגותם באוכלוסייה.

להמשך קריאה »