עבודת תזה (2012): המאבק לקידום ביטחון תזונתי וחידוש מפעל ההזנה

עבודת תזה שנערכה ע"י עו"ס נעמה לוין, הבוחנת את מעורבותם של עובדים סוציאליים בפרקטיקת מדיניות בישראל, באמצעות חקר מקרה – המאבק לקידום הזכות לביטחון תזונתי וחידוש מפעל ההזנה בבתי-הספר, 1999-2004.

תזה – נעמה לוין

סל מזון בסיסי, בריא ובר השגה לקידום ביטחון תזונתי, 2013

נייר מדיניות משותף מטעם: מרכז מידע לקידום ביטחון תזונתי בישראל, עמותת עתיד-עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל, המחלקה לתזונה ודיאטה-מרכז רפואי הדסה עין כרם, האגודה לבריאות הציבור, ומומחים מתחום הרווחה, הבריאות, החינוך והמשפט.

המסמך הוגש למועצה לביטחון תזונתי, למשרד הבריאות, למשרד הרווחה, למשרד הכלכלה, למשרד החקלאות, למשרד התמ"ת, למשרד האוצר ולראש הממשלה, ערב הדיון בתקציב המדינה 2013-2014.

סל מזון בסיסי בריא ובר השגה לקידום ביטחון תזונתי בישראל – יולי 2013

200 מיליון ש"ח לביטחון תזונתי – הצעות אופרטיביות, 2013

מסמך מדיניות שהוכן ע"י המוקד לביטחון תזונתי ולמאבק ברעב (ע"ר) והוגש לשר הרווחה והשירותים החברתיים – חה"כ מאיר כהן, ויו"ר המועצה לביטחון תזונתי – פרופ' דב צ'רניחובסקי.

200 מיליון שח לביטחון התזונתי