עבודת תזה (2011): ביקורת שיפוטית על מימוש הזכות החוקתית למזון- האם וכיצד להשתמש בה לשם טיפול במצבי מחסור במזון?

עבודת תזה שנכתבה על ידי נעה ספוזניק העוסקת בשאלות המשפטיות הבאות: האם ניתן ורצוי להשתמש בביקורת שיפוטית על מימוש הזכות החוקתית למזון כדי לטפל במצבי מחסור במזון? אם התשובה היא חיובית- אז כיצד יש לעשות זאת?

תזה – נועה ספוזניק

עבודת תזה (2013): חוסר ביטחון תזונתי: תפיסותיהן והתמודדותן של עובדות סוציאליות ושל משפחות החיות בחוסר ביטחון תזונתי.

עבודת תזה שנכתבה על ידי חלי בוזחיש-ששון, שבה נבחנות תפיסותיהן של עובדות סוציאליות במחלקות לשירותים חברתיים, ושל לקוחותיהן החיות בחוסר ביטחון תזונתי, ביחס לבעיה החברתית של חוסר ביטחון תזונתי ולחיים בצילה. המחקר מתמקד בניסיון להבין את הוויית חייהן של המשפחות ואת נקודת המבט של העובדות הסוציאליות ביחס לחייהן של המשפחות. בנוסף, נבחנת תפיסת הסיבות להיווצרות הבעיה ותפיסת דרכי ההתמודדות עמה תוך תהליך של השוואה מתמדת בין נקודות המבט של שתי אוכלוסיות המחקר.

תזה – חלי בוזחיש ששון

Food Insecurity Among Psychiatric Patients and Welfare Clients in Israel

An article written by Roni Kaufman, Julia Mirsky, Eliezer Witztum, and Nimrod Grisaru, 2013.

This article objective is to explore food insecurity among psychiatric patients in comparison with welfare-services clients in order to raise awareness of food insecurity in this population.

Food Insecurity Among Psychiatric Patients and Welfare Clients