מצגת – חוסר בטחון תזונתי ורעב בחברת השפע הישראלית?

מי סובל מחוסר ביטחון תזונתי בישראל, מהו 'קו הרעב' וכיצד המוקד לביטחון תזונתי ולמאבק ברעב פועל במטרה לעודד ולהמריץ פעילות ציבורית וקהילתית lשתוביל לקידום התפיסה של אחריות המדינה לביטחון התזונתי של תושביה ולהסרת חרפת הרעב.

מצגת הסברה תזונה ומשפחה

מצגת בנושא חוק ההזנה לתלמידים

המצגת סוקרת את המשמעות של חוסר ביטחון תזונתי ואת הבעייתיות שבמפעל ההזנה כיום

מצגת הסברה לסטודנטים

Alternative Passover, 2010

Video made by the Social TV, about a parade and Alternative Passover Seder conducted in front of the Knesset in 2010.The event received extensive media coverage. Over 500 activists, students, and academics from across the country, along with Knesset members and members of the public, attended the Seder.

סרטון שהכינה הטלוויזיה החברתית, אודות מצעד וסדר פסח אלטרנטיבי שערכנו מול הכנסת בשנת 2010. הסדר והמצעד זכו לכסוי תקשורתי נרחב. בסדר השתתפו למעלה מ 500 פעילים, סטודנטים, ואנשי אקדמיה מכל רחבי הארץ, לצד חברי כנסת ואנשי ציבור.

סדר אלטרנטיבי 2010

 

סדרי פסח אלטרנטיבים

בשנים האחרונות, בשיתוף ארגונים נוספים, קיים המוקד לביטחון תזונתי סדרי פסח אלטרנטיבים ומצעד להחזרת הביטחון התזונתי לישראל. הסדר והמצעד זוכו לכסוי תקשורתי נרחב. בסדר שהתקיים במרץ 2010 השתתפו למעלה מ 500 מפגינים מכל רחבי הארץ ומכל קבוצות האוכלוסייה. בין המשתתפים: חברי כנסת ואנשי ציבור, פעילים, אנשי אקדמיה וסטודנטים מכל הארץ. להמשך קריאה »