הצעת חוק ארוחה חמה לתלמיד בחופשה, התשע"ד–2013

הצעת החוק באה לתת פתרון לילדים הנזקקים בתקופת החופשות הארוכות מבית הספר (למעלה מ-100 ימים בשנה), מתוך תפיסה כי על המדינה לדאוג לביטחונם התזונתי של ילדיה גם בתקופת החופשה.

הצעת חוק ארוחה חמה לתלמיד בחופשה – התשעד 2013

הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד (תיקון), התשע"ג-2013

מטרת הצעת החוק היא להרחיב את מפעל ההזנה הקבוע כיום בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה–2005, וכן להבטיח כי רשויות חינוך מקומיות שבתחום שיפוטן מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה תפעלנה בהתאם לאמור בחוק.

הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד -תיקון- התשעג 2013

הצעת חוק הזנה במוסדות חינוך, התשס"ד-2003

על-פי הצעת החוק, האחריות הישירה לדאגה לביטחונם התזונתי של ילדי ישראל היא על ממשלת ישראל. הדרך היחידה להבטיח מינימום של ביטחון תזונתי היא על ידי אספקת מזון טרי ומזין במסגרת מערכת החינוך. מטרת הצעת חוק זו הינה להביא לכך שכל ילד בישראל יקבל בכל יום לפחות ארוחה חמה ומזינה אחת, ולמנוע מצב בו ילדים בישראל יגדלו בתת-תזונה.

הצעת חוק הזנה במוסדות חינוך התשסד – 2003