ועדת מומחים למדדי חקלאות מקיימת

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא והאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, ערכו ב-25-26.11.2015 סדנה בהשתתפות עשרות מומחים בנושא מדדים נדרשים לקידום וניהול חקלאות מקיימת בישראל. סדנה זו היוותה יריית הפתיחה בפעילותה של ועדת מומחים שתגיש את המלצותיה למקבלי החלטות במטרה לקדם ולסייע בשילוב מדדי סביבה ותזונה בתהליך של הגדלת התמיכות הישירות בחקלאות.

להמשך קריאה

המלצות אופרטיביות לקידום הביטחון התזונתי בישראל, יוני 2014

מסמך שהוכן ע"י מרכז המידע לביטחון תזונתי בישראל והוגש לוועדה לביקורת המדינה, הכולל המלצות אופרטיביות לקידום הביטחון התזונתי בישראל:

1. פיתוח קווי מדיניות ותשתית לתכניות ממשלתיות לטיפול בבעיית חוסר הביטחון התזונתי לטווח הארוך.

2. הבטחת הכנסה נאותה.

3. פעילות ישירה להספקת הזנה במסגרות מיוחדות לאוכלוסיות בסיכון.

4. חיזוק יכולתה של המשפחה לתרגם את תקציבה לתזונה הולמת.

5. אספקת סיוע חירום לצרכים חריגים של יחידים ומשפחות במשבר.

לקריאת המסמך: 

המלצות לוועדה לביקורת המדינה לקידום ביטחון תזונתי – יוני 2014

הצעה לעקרונות ערכיים לקוד האתי לעמותות המזון 2013

מסמך שהוכן על-ידי המוקד לביטחון תזונתי, עבור הוועדה להכנת קוד אתי לעמותות המזון, המרכז לאתיקה בירושלים.

במסמך מוצעים ומפורטים ארבעת העקרונות הערכיים הבאים: לנזקקים להזנה יש זכות להזנה בכבוד ובדרכים מקובלות (ולא דרך ארגוני חסד); הנזקקים להזנה הם "נפגעי מדיניות" ולא "האשמים במצבם"; קיימת עדיפות למתן אפשרות להזנה עצמית (בקניה) לפי סדר עדיפויות האישי והתרבותי; יש צורך להגביל את הכוח של נותני השירות (אנשי מקצוע ומתנדבים) נוכח מקבלי השירות

מסמך לועדה לקביעת קוד אתי

המלצות לתכניות לאוכלוסיית התלמידים והגיל הרך, 2013

מסמך שהוכן ע"י מרכז המידע לקידום ביטחון תזונתי בישראל, והוגש ליו"ר המועצה לביטחון תזונתי – פרופ' דב צ'רניחובסקי.

תכניות לתלמידים והגיל הרך