עמוד ראשי

לראשונה ערך המוסד לביטוח לאומי סקר ארצי
לבדיקת מצב הביטחון התזונתי של תושבי ישראל

מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי ביצע סקר בנושא אי-ביטחון תזונתי על מדגם

מייצג של האוכלוסיה שכלל כ 6,111- משפחות (נטו) מכל הארץ.
בסקר רואיינו נשאלים מכל קבוצות הגיל (בהתאם ליכולתם להשיב) ומכל האזורים בהתאם להתפלגותם באוכלוסייה להמשך קריאה »