מצב הביטחון התזונתי בישראל

הנתונים מסקר הביטוח הלאומי שמציג תמונת מצב לשנת 2012 (הסקר העדכני ביותר) ומסקר מצב הביטחון התזונתי בארהב לשנת 2012 שנערך על ידי ה– USDA. 

⇒ English version of the map and data about food insecurity in Israel

food security map H

האם בישראל מצב הביטחון התזונתי טוב או גרוע יותר מאשר בארצות הברית?

  • בישראל המצב חמור הרבה יותר מאשר בארה"ב! במיוחד בשיעור המשפחות שנמצאות במצב של חוסר ביטחון תזונתי חמור עם ביטויים של רעב, הגבוה בישראל ב-50% יותר מאשר בארה"ב.

תרשים 1א

  ישראל

ארה"ב

הפער בין המצב בישראל לארצות הברית
שיעור כלל המשפחות הסובלות מחוסר ביטחון תזונתי (קל+חמור) 18.8%

14.5%

30% יותר גבוה בישראל
שיעור המשפחות הסובלות מחוסר בטחון תזונתי חמור (עם ביטויי רעב) 8.6%

5.7%

50% יותר גבוה בישראל

⇐ פירוט נתונים על מצב הביטחון התזונתי בישראל

⇐ כנס מומחים: קידום ביטחון וצדק תזונתי בישראל 2015

Experts conference: Promoting Food Security and Food Justice in Israel 2015.