הצעה לעקרונות ערכיים לקוד האתי לעמותות המזון 2013

מסמך שהוכן על-ידי המוקד לביטחון תזונתי, עבור הוועדה להכנת קוד אתי לעמותות המזון, המרכז לאתיקה בירושלים.

במסמך מוצעים ומפורטים ארבעת העקרונות הערכיים הבאים: לנזקקים להזנה יש זכות להזנה בכבוד ובדרכים מקובלות (ולא דרך ארגוני חסד); הנזקקים להזנה הם "נפגעי מדיניות" ולא "האשמים במצבם"; קיימת עדיפות למתן אפשרות להזנה עצמית (בקניה) לפי סדר עדיפויות האישי והתרבותי; יש צורך להגביל את הכוח של נותני השירות (אנשי מקצוע ומתנדבים) נוכח מקבלי השירות

מסמך לועדה לקביעת קוד אתי