דו"ח העוני האלטרנטיבי 2015

דו"ח העוני של ארגון לתת מתפרסם פעם בשנה ומבקש לשקף את הפן האנושי של העוני באמצעות ראייה רחבה וניתוח מעמיק של מגמות,לצד מתן ביטוי לקולם של האנשים נתמכי הסיוע והעמותות התומכות בהם.

דוח העוני האלטרנטיבי 2015

מדד העוני הרב ממדי 2015

עלות העוני בישראל והתשואות על צמצומו

עיקרי הנתונים מתוך הדו"ח המלא