";

האם נחוצה תכנית של אספקת מזון לנזקקים?

נייר עמדה שנכתב ע"י פרופ' אברהם דורון מביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2007.

האם נחוצה אספקת מזון?

סגור לתגובות.