";

עבודת תזה (2012): המאבק לקידום ביטחון תזונתי וחידוש מפעל ההזנה

עבודת תזה שנערכה ע"י עו"ס נעמה לוין, הבוחנת את מעורבותם של עובדים סוציאליים בפרקטיקת מדיניות בישראל, באמצעות חקר מקרה – המאבק לקידום הזכות לביטחון תזונתי וחידוש מפעל ההזנה בבתי-הספר, 1999-2004.

תזה – נעמה לוין

סגור לתגובות.