";

סל מזון בסיסי, בריא ובר השגה לקידום ביטחון תזונתי, 2013

נייר מדיניות משותף מטעם: מרכז מידע לקידום ביטחון תזונתי בישראל, עמותת עתיד-עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל, המחלקה לתזונה ודיאטה-מרכז רפואי הדסה עין כרם, האגודה לבריאות הציבור, ומומחים מתחום הרווחה, הבריאות, החינוך והמשפט.

המסמך הוגש למועצה לביטחון תזונתי, למשרד הבריאות, למשרד הרווחה, למשרד הכלכלה, למשרד החקלאות, למשרד התמ"ת, למשרד האוצר ולראש הממשלה, ערב הדיון בתקציב המדינה 2013-2014.

סל מזון בסיסי בריא ובר השגה לקידום ביטחון תזונתי בישראל – יולי 2013

סגור לתגובות.