";

200 מיליון ש"ח לביטחון תזונתי – הצעות אופרטיביות, 2013

מסמך מדיניות שהוכן ע"י המוקד לביטחון תזונתי ולמאבק ברעב (ע"ר) והוגש לשר הרווחה והשירותים החברתיים – חה"כ מאיר כהן, ויו"ר המועצה לביטחון תזונתי – פרופ' דב צ'רניחובסקי.

200 מיליון שח לביטחון התזונתי

סגור לתגובות.