";

חוסר ביטחון תזונתי ורעב בקרב אוכלוסיות מצוקה בנגב

מאמר מאת ד"ר רוני קאופמן ופרופ' ורד סלונים-נבו, 2004. המאמר מציג מחקר משנת 2002, אשר בדק רמות של ביטחון תזונתי עם ובלי סימני רעב בקרב אוכלוסיות בסיכון בנגב. האוכלוסיות שנסקרו כללו 953 לקוחות של שירותי רווחה בנגב, ב־ 11 ערים, עיירות פיתוח ויישובים בדוויים. המאמר מסתיים בהצעת
דרכים להבטחת ה"זכות לאכול בכבוד" ולמיגור הבעיה בישראל.

מחקר גישוש בנגב

סגור לתגובות.