";

מעורבות סטודנטים ומרצים בקידום הזכות לביטחון תזונתי

מאמר מאת ד"ר רוני קאופמן, 2005. המאמר מתאר ומנתח פרויקט לשינוי חברתי שיזמו מרצים וסטודנטים מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הפרויקט נועד לקדם את הביטחון התזונתי בישראל והתמקד בדרישה לפתח מדיניות ראויה להתמודדות עם הבעיה ובייזום ובקידום חוק מפעל ההזנה בבתי הספר.

מעורבות סטודנטים ומרצים בקידום הזכות לבטחוון תזונתי

סגור לתגובות.