";

תכנית ההזנה במסגרות פורמליות, 2005

דו"ח מחקר הערכה של המוסד לביטוח לאומי, אשר בחן את פילוט תכנית ההזנה שנערכה בשנת 2004, טרם חקיקת חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005.

תכנית ההזנה במסגרות פורמליות

סגור לתגובות.