";

הודעה לעיתונות מטעם ועדת החינוך של הכנסת:לבחון שיטת הזנה חדשה 2007

יו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט דאז, הרב מיכאל מלכיאור, בבקשה לראש הממשלה, לבחון שיטה חדשה להזנת כל ילדי ישראל: תלמידים עניים לא ישלמו, שאר התלמידים ישלמו לפי מצב סוציו-אקונומי

הודעה לעיתונות מטעם ועדת החינוך התרבות והספורט

סגור לתגובות.