";

יישום חוק ארוחה יומית לתלמיד – תמונת מצב 2009

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת ישיבה של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, בנושא יישום מפעל ההזנה.

ישום חוק ארוחה יומית לתלמיד – תמונת מצב

סגור לתגובות.