";

השתתפות הרשויות המקומיות במימון מפעל ההזנה, 2006

מסמך שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון בוועדת החינוך התרבות והספורט.

השתתפות הרשויות המקומיות במימון מפעל ההזנה

סגור לתגובות.