";

ממדי העוני והפערים החברתיים 2011, המוסד לביטוח לאומי

הדוח השנתי המתפרסם על ידי מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי. הדוח מציג את מדדי העוני ואי השוויון במדינה, הגורמים להם וכן תרשימים ונספחים רלוונטיים. פורסם בנומבר 2012.

דוח העוני 2011

סגור לתגובות.