";

דוח הועדה הבין-משרדית לבחינת אחריות המדינה לביטחון תזונתי 2008

דו"ח זה בוחן את בעית חוסר הביטחון התזונתי בישראל ואת תפקידה של הממשלה במאמצים למגרה. בראש הועדה עמד מנכ"ל משרד הרווחה דאז, מר נחום איצקוביץ. הדוח הוגש לשר הרווחה והשירותים החברתיים דאז, ח"כ יצחק הרצוג

דוח ועדת איצקוביץ

סגור לתגובות.