";

ביטחון תזונתי בישראל 2003

מחקר שערך הג'ויינט-מכון ברוקדייל, בשיתוף עם משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי,  משרד העבודה והרווחה והפורום לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניות בישראל.

ביטחון תזונתי בישראל 2003

סגור לתגובות.