";

ממדי העוני והפערים החברתיים 2010, המוסד לביטוח לאומי

אל מול מחאת קיץ 2011 אשר קראה לצדק חברתי, מתפרסם דוח מדדי העוני והפערים החברתיים בישראל לשנת 2010 על ידי מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי. הדוח מציג את מדדי העוני ואי השוויון במדינה, הגורמים להם וכן תרשימים ונספחים רלוונטיים.

דוח העוני 2010

דוח ממדי העוני והפערים החברתיים מתפרסם השנה לאחר קיץ של הפגנות סוערות עם דרישה לצדק

חברתי. ממה נובעת אותה דרישה לצדק חברתי, שהמפגינים הטיחו בהנהגה? בין היתר מהפגיעה

המתמשכת ביכולת הצעירים לממן דיור הולם, להשתלט על הוצאות החינוך לילדיהם ומחוסר שביעות

רצון עמוקה מתוצאות מדיניות המיסוי והקצבאות של תחילת העשור. אפילו הצמיחה הנאה שאפיינה

את המשק בשש מתוך שבע השנים האחרונות לא הצליחה לשפר באופן מהותי את מצבם של העניים ושל

הפלג התחתון של שכבת הביניים. ידוע כי צמיחה היא אמנם חיונית לשיפור המצב הכלכלי-החברתי, אך

היא אינה תנאי מספיק לכך. כדי שצמיחה תחזק אוכלוסיות קשות יום, דרוש שינוי סידרי עדיפויות של

ממש. לא מספיק לסמוך על קיצוצים בסעיף תקציבי זה או אחר לטובת תקציבים חברתיים, שכן מקור

זה להסבת משאבים מוגבל. גם לתקציבים המקוצצים חשיבות רבה לרווחת הציבור. לכן הרתיעה של

וועדת טרכטנברג להגדיל בצורה החלטית את תקבולי המס מגבילה את יכולתה של הממשלה להביא

לשינוי אמיתי ברווחת הציבור. מערכת המס איבדה בשנים האחרונות מהפרוגרסיביות שלה ובסיס המס

הלך וקטן עקב הטבות מס גדולות שמופנות לשכבות המבוססות ביותר. מדיניות זו מומשה באמצעות

חוק עידוד השקעות ההון ודרך הטבות בשוק ההון ובקופות הגמל. על הממשלה לבטל לפחות חלק

מההטבות הנ"ל כדי לספק משאבים לקידום הצדק החברתי אותו דורשים אזרחים רבים. גם מס עיזבון

לעזבונות גדולים יכול לספק סכומים משמעותיים למהפך אמיתי במצב החברתי, לאחר שנים של

הידרדרות בו.

חשוב להדגיש שמדיניות להגברת צדק חברתי שמפקירה את העניים ביותר, לא ראויה להיקרא בשם זה.

אי אפשר לטעון לעשיית צדק אם החלשים ביותר נותרים מחוץ למעגל המדיניות. מדובר למשל

במשפחות בהן שני בני הזוג לא עובדים. משפחות כאלה זקוקות להגדלת קצבאות מסיבית, שכן מאז

2003 (כאשר הקצבאות קוצצו באופן חד), ציבור זה ידע החרפה גדולה של מצוקה ועוני. כפי שמוצג

בדוחות הביטוח הלאומי, רמת קצבאות הבטחת הכנסה הנוכחית מכסה בקושי מחצית מרמת החיים

המינימלית ההולמת.

מאז החלה המחאה החברתית גורמים רבים הציעו הצעות רבות לשיפור המצב. יש לאמץ כלל רציונלי

לבחירה בין ההצעות השונות: במסמך בנושא המחאה החברתית שחובר במינהל המחקר של הביטוח

הלאומי, 1 הצענו לבחור בהצעות שיעילותן בצמצום האי-שוויון היא הגדולה ביותר. מתוך רשימת

תוכניות (שתורחב בקרוב) נמצאו בינתיים התכניות הבאות כיעילות במיוחד: החזרת הפרוגרסיביות

למערכת מס הכנסה, חיזוק יחידת האכיפה של חוקי עבודה במשרד התמ"ת, החזרת אגרות החינוך

ותשלומי ההורים למיניהם למימון באמצעות מערכת החינוך וחיזוק משמעותי של סבסוד שכר דירה

לדיור.

השינויים המוצעים כאן דורשים משאבים רבים, נחישות ואומץ מצד קובעי המדיניות. אני משוכנע

שלהשקעה זו תהיה תמורה חברתית משמעותית וכן תמורה כלכלית מתמשכת.

דניאל גוטליב

סמנכ"ל מחקר ותכנון

 

סגור לתגובות.