";

אנשים שמנים מעוני ('ידיעות אחרונות')

הבושה גדולה יותר מאשר הרעב: בשכונה ד' בבאר שבע אנשים מנסים להסתיר את המצוקה

שמנים מעוני

סגור לתגובות.