";

מצגת בנושא חוק ההזנה לתלמידים

המצגת סוקרת את המשמעות של חוסר ביטחון תזונתי ואת הבעייתיות שבמפעל ההזנה כיום

מצגת הסברה לסטודנטים

כתיבת תגובה