";

הגבלות בפרסום מזון והנחיות לתזונה בריאה בבתי-ספר כאמצעים להתמודדות עם השמנת יתר בקרב ילדים ובני נוער: סקירה משווה (2009)

המסמך עוסק בהתמודדות עם השמנת יתר ועודף משקל בקרב ילדים ובני נוער באוסטרליה, באיחוד
האירופי, באירלנד, בבריטניה, בפינלנד, בצרפת, בשבדיה ובארצות-הברית והוא מתמקד בפעילות ממשלתית בשלושה תחומים עיקריים:

• גיבוש ויישום של אסטרטגיות לאומיות למאבק בהשמנת יתר ומקומם של ילדים ובני נוער בתוכניות האלה;

• הגבלות על פרסום ועל שיווק של מוצרי מזון בעל ערך תזונתי נמוך המכוונים לילדים;

• תזונה בבתי-ספר.

סקירה משווה – השמנת יתר בקרב ילדים

סגור לתגובות.