הצעת חוק הזנה במוסדות חינוך, התשס"ד-2003

על-פי הצעת החוק, האחריות הישירה לדאגה לביטחונם התזונתי של ילדי ישראל היא על ממשלת ישראל. הדרך היחידה להבטיח מינימום של ביטחון תזונתי היא על ידי אספקת מזון טרי ומזין במסגרת מערכת החינוך. מטרת הצעת חוק זו הינה להביא לכך שכל ילד בישראל יקבל בכל יום לפחות ארוחה חמה ומזינה אחת, ולמנוע מצב בו ילדים בישראל יגדלו בתת-תזונה.

הצעת חוק הזנה במוסדות חינוך התשסד – 2003

דוח מבקר המדינה 2008: יישום חוק ארוחה יומית לתלמיד

משרד מבקר המדינה בדק את ההיבטים השונים של הפעלת מפעל ההזנה ויישום חוק ארוחה יומית. הבדיקה בוצעה במשרד החינוך, במשרד האוצר ובמשרד הבריאות, וכן, בשש רשויות מקומיות: אופקים, לוד, עיר הכרמל, קריית מלאכי, רהט ותל אביב-יפו.

דוח מבקר המדינה 2008