הודעה לעיתונות מטעם ועדת החינוך של הכנסת:לבחון שיטת הזנה חדשה 2007

יו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט דאז, הרב מיכאל מלכיאור, בבקשה לראש הממשלה, לבחון שיטה חדשה להזנת כל ילדי ישראל: תלמידים עניים לא ישלמו, שאר התלמידים ישלמו לפי מצב סוציו-אקונומי

הודעה לעיתונות מטעם ועדת החינוך התרבות והספורט

הצעת חוק ארוחה חמה לתלמיד בחופשה, התשע"ד–2013

הצעת החוק באה לתת פתרון לילדים הנזקקים בתקופת החופשות הארוכות מבית הספר (למעלה מ-100 ימים בשנה), מתוך תפיסה כי על המדינה לדאוג לביטחונם התזונתי של ילדיה גם בתקופת החופשה.

הצעת חוק ארוחה חמה לתלמיד בחופשה – התשעד 2013

הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד (תיקון), התשע"ג-2013

מטרת הצעת החוק היא להרחיב את מפעל ההזנה הקבוע כיום בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה–2005, וכן להבטיח כי רשויות חינוך מקומיות שבתחום שיפוטן מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה תפעלנה בהתאם לאמור בחוק.

הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד -תיקון- התשעג 2013