החוק לשיפור התזונה בביה"ס נכנס לתוקף – ואין מי שיאכוף אותו (גלובס, 2015)

ב-1 בספטמבר נכנס לתוקף חוק שמבטיח לשפר את המזון בבתי הספר ובגנים באמצעות כללים שיקבע שר החינוך ולפי המלצות מקצועיות. אפילו עונשים כספיים נקבעו, אלא שהשנה נפתחה מבלי שיש מי שאוכף את החוק.

לקריאת הכתבה

הגבלות בפרסום מזון והנחיות לתזונה בריאה בבתי-ספר כאמצעים להתמודדות עם השמנת יתר בקרב ילדים ובני נוער: סקירה משווה (2009)

המסמך עוסק בהתמודדות עם השמנת יתר ועודף משקל בקרב ילדים ובני נוער באוסטרליה, באיחוד
האירופי, באירלנד, בבריטניה, בפינלנד, בצרפת, בשבדיה ובארצות-הברית והוא מתמקד בפעילות ממשלתית בשלושה תחומים עיקריים:

• גיבוש ויישום של אסטרטגיות לאומיות למאבק בהשמנת יתר ומקומם של ילדים ובני נוער בתוכניות האלה;

• הגבלות על פרסום ועל שיווק של מוצרי מזון בעל ערך תזונתי נמוך המכוונים לילדים;

• תזונה בבתי-ספר.

סקירה משווה – השמנת יתר בקרב ילדים

המלצות לתכניות לאוכלוסיית התלמידים והגיל הרך, 2013

מסמך שהוכן ע"י מרכז המידע לקידום ביטחון תזונתי בישראל, והוגש ליו"ר המועצה לביטחון תזונתי – פרופ' דב צ'רניחובסקי.

תכניות לתלמידים והגיל הרך

עבודת תזה (2012): המאבק לקידום ביטחון תזונתי וחידוש מפעל ההזנה

עבודת תזה שנערכה ע"י עו"ס נעמה לוין, הבוחנת את מעורבותם של עובדים סוציאליים בפרקטיקת מדיניות בישראל, באמצעות חקר מקרה – המאבק לקידום הזכות לביטחון תזונתי וחידוש מפעל ההזנה בבתי-הספר, 1999-2004.

תזה – נעמה לוין