מעגל דיון: מחירים של חוסר במדיניות ביטחון תזונתי – בכנס השנתי של ESPAnet ISRAEL

במסגרת הכנס השנתי של ESPAnet ISRAEL ב-23 לפברואר 2015 בנושא שוויון ורווחה בעידן ניאו-ליברלי: מדיניות, שירותים חברתיים ואקטיביזם, התקיים מעגל דיון בנושא "מחירים של חוסר במדיניות ביטחון תזונתי".

יו"ר: ד"ר רוני קאופמן וגב' נעמה לוין

בין המשתתפים:

בני גולדמן – מנהל אגף לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה

פרופ' דב צ'רניחובסקי – יו"ר המועצה לביטחון תזונתי

מר רן מלמד – סמנכ"ל 'ידיד'

מר ערן ויינטרוב – מנכ"ל 'לתת'

גב' חלי בוזחיש ששון – מכללת אשקלון

תכנית הכנס

 

הצעה לעקרונות ערכיים לקוד האתי לעמותות המזון 2013

מסמך שהוכן על-ידי המוקד לביטחון תזונתי, עבור הוועדה להכנת קוד אתי לעמותות המזון, המרכז לאתיקה בירושלים.

במסמך מוצעים ומפורטים ארבעת העקרונות הערכיים הבאים: לנזקקים להזנה יש זכות להזנה בכבוד ובדרכים מקובלות (ולא דרך ארגוני חסד); הנזקקים להזנה הם "נפגעי מדיניות" ולא "האשמים במצבם"; קיימת עדיפות למתן אפשרות להזנה עצמית (בקניה) לפי סדר עדיפויות האישי והתרבותי; יש צורך להגביל את הכוח של נותני השירות (אנשי מקצוע ומתנדבים) נוכח מקבלי השירות

מסמך לועדה לקביעת קוד אתי

המלצות לתכניות לאוכלוסיית התלמידים והגיל הרך, 2013

מסמך שהוכן ע"י מרכז המידע לקידום ביטחון תזונתי בישראל, והוגש ליו"ר המועצה לביטחון תזונתי – פרופ' דב צ'רניחובסקי.

תכניות לתלמידים והגיל הרך

עמותות ומוסדות לפי סדר הא-ב

 • אג'יק – מכון הנגב – מרכז ערבי-יהודי לשיווין , העצמה ושיתוף
 • אדם טבע ודין ארגון ציבורי א-פוליטי הפועל להגנה על האינטרס הציבורי הסביבתי.
 • באר שובע – עמותה בנגב הפועלת למימוש זכותו הבסיסית של כל אדם לחיים בכבוד
 • המוסד לביטוח לאומי
 • הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא – גוף מקצועי המורכב ממדענים ואנשי מקצוע בתחום של סביבה, תזונה ובריאות הציבור. הפורום שואף להפחתה משמעותית וארוכת טווח של ההשפעות הסביבתיות השליליות של ייצור וצריכה של מזון בישראל, יחד עם הבטחת תזונה בריאה לכלל תושבי המדינה ולדורות הבאים.
 • ידיד – עמותה הפועלת למען תמיכה והעצמת שכבות חלשות בחברה הישראלית והגברת הסולדיריות החברתית.
 • לקט ישראל – משמש כבנק המזון הגדול במדינה ופועל להצלת מזון והעברתו לנתמכים בכל רחבי המדינה.
 • לתת – סיוע לאוכלוסיות במצוקה בתחומים שונים כמו ביטחון תזונתי, יציאה ממעגל העוני ועוד.
 • מכון ון  ליר בירושלים – קידום הידע האנושי בתחומי הפילוסופיה, החברה והתרבות.
 • מרכז אדוה – מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה.
 • עמותת עתיד – עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל.
 • שתיל – מרכז המספק שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי בישראל