ועדת מומחים למדדי חקלאות מקיימת

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא והאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, ערכו ב-25-26.11.2015 סדנה בהשתתפות עשרות מומחים בנושא מדדים נדרשים לקידום וניהול חקלאות מקיימת בישראל. סדנה זו היוותה יריית הפתיחה בפעילותה של ועדת מומחים שתגיש את המלצותיה למקבלי החלטות במטרה לקדם ולסייע בשילוב מדדי סביבה ותזונה בתהליך של הגדלת התמיכות הישירות בחקלאות.

להמשך קריאה

קצבאות הילדים יוגדלו והמדינה תפתח לראשונה חיסכון לכל ילד (וואלה!, 2015)

הקצבה עבור הילד הראשון תגדל מ-140 שקל ל-150 שקל, והקצבה עבור הילד השני, השלישי והרביעי תגדל מ-140 שקל ל-188 שקל. מהילד החמישי ואילך, תשולם קצבה של 150 שקל. כמו כן, ייפתח חיסכון של 50 שקלים בחודש לכל ילד עד גיל 18. הורים יקבלו תשלום רטרואקטיבי ממאי 2015

לקריאת הכתבה

החוק לשיפור התזונה בביה"ס נכנס לתוקף – ואין מי שיאכוף אותו (גלובס, 2015)

ב-1 בספטמבר נכנס לתוקף חוק שמבטיח לשפר את המזון בבתי הספר ובגנים באמצעות כללים שיקבע שר החינוך ולפי המלצות מקצועיות. אפילו עונשים כספיים נקבעו, אלא שהשנה נפתחה מבלי שיש מי שאוכף את החוק.

לקריאת הכתבה

הגבלות בפרסום מזון והנחיות לתזונה בריאה בבתי-ספר כאמצעים להתמודדות עם השמנת יתר בקרב ילדים ובני נוער: סקירה משווה (2009)

המסמך עוסק בהתמודדות עם השמנת יתר ועודף משקל בקרב ילדים ובני נוער באוסטרליה, באיחוד
האירופי, באירלנד, בבריטניה, בפינלנד, בצרפת, בשבדיה ובארצות-הברית והוא מתמקד בפעילות ממשלתית בשלושה תחומים עיקריים:

• גיבוש ויישום של אסטרטגיות לאומיות למאבק בהשמנת יתר ומקומם של ילדים ובני נוער בתוכניות האלה;

• הגבלות על פרסום ועל שיווק של מוצרי מזון בעל ערך תזונתי נמוך המכוונים לילדים;

• תזונה בבתי-ספר.

סקירה משווה – השמנת יתר בקרב ילדים

המלצות אופרטיביות לקידום הביטחון התזונתי בישראל, יוני 2014

מסמך שהוכן ע"י מרכז המידע לביטחון תזונתי בישראל והוגש לוועדה לביקורת המדינה, הכולל המלצות אופרטיביות לקידום הביטחון התזונתי בישראל:

1. פיתוח קווי מדיניות ותשתית לתכניות ממשלתיות לטיפול בבעיית חוסר הביטחון התזונתי לטווח הארוך.

2. הבטחת הכנסה נאותה.

3. פעילות ישירה להספקת הזנה במסגרות מיוחדות לאוכלוסיות בסיכון.

4. חיזוק יכולתה של המשפחה לתרגם את תקציבה לתזונה הולמת.

5. אספקת סיוע חירום לצרכים חריגים של יחידים ומשפחות במשבר.

לקריאת המסמך: 

המלצות לוועדה לביקורת המדינה לקידום ביטחון תזונתי – יוני 2014