ביטחון תזונתי בישראל 2003

מחקר שערך הג'ויינט-מכון ברוקדייל, בשיתוף עם משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי,  משרד העבודה והרווחה והפורום לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניות בישראל.

ביטחון תזונתי בישראל 2003

מחקר גישוש בקרוב אוכלוסיות מצוקה בנגב 2002

מחקר שנערך ע"י ד"ר רוני קאופמן ופרופ' ורד סלונים-נבו, בדק רמות של ביטחון תזונתי עם ובלי סימני רעב בקרב אוכלוסיות בסיכון בנגב. האוכלוסיות שנסקרו כללו 953 לקוחות של שירותי רווחה בנגב, ב-11 ערים, עיירות פתוח וישובים בדואים וכן נערך מפקד בשכונת "שקום שכונות" באזור הנגב.

מחקר גישוש בנגב 2002