דו"ח העוני האלטרנטיבי 2015

דו"ח העוני של ארגון לתת מתפרסם פעם בשנה ומבקש לשקף את הפן האנושי של העוני באמצעות ראייה רחבה וניתוח מעמיק של מגמות,לצד מתן ביטוי לקולם של האנשים נתמכי הסיוע והעמותות התומכות בהם.

דוח העוני האלטרנטיבי 2015

מדד העוני הרב ממדי 2015

עלות העוני בישראל והתשואות על צמצומו

עיקרי הנתונים מתוך הדו"ח המלא

דו"ח העוני של ביטוח לאומי לשנת 2014

בפרק זה מוצגת סקירה על המצב הכלכלי-חברתי בישראל ב-2013, בנוגע להוצאות הרווחה בהשוואה בינלאומית, וב-2012, השנה האחרונה שיש נתונים עליה בנוגע לממדי העוני והאי-שוויון. במדדים השונים שיוצגו יודגש מעמדה של ישראל בהשוואה לשנים קודמות ובהשוואה בינלאומית.

לקריאת הדו"ח

דוח העוני האלטרנטיבי 2014

דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת מבקש להדגים את הפן האישי והפיזי של העוני והעניים, המסתתר מאחורי המספרים והנתונים הסטטיסטיים היבשים שמפרסמים מוסדות ממשלתיים.

דוח העוני האלטרנטיבי לתת 2014

דו"ח מבקר המדינה 2014 בנושא פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתי

"דוח זה, העוסק באחד מצורכי הקיום הבסיסיים ביותר, הוא המשך ישיר של מדיניותי בדבר ההגנה על זכויות האוכלוסיות החלשות במדינת ישראל. הממצאים העולים מהדוח הם קשים ביותר ומלמדים כי במובנים רבים המדינה לא עמדה במחויבותה לקדם את הביטחון התזונתי של תושביה וטרם גיבשה מדיניות ממשלתית כוללת המגובה במשאבים הראויים להתמודדות יעילה עם התופעה של אי-ביטחון תזונתי. כפי שמצוין בדוח, פעולות הממשלה לטיפול בנושא הביטחון התזונתי עד מועד סיום הביקורת – הקצאת משאבים ממשלתיים בסכומים נמוכים והמשך הישענות על משאבי המגזר השלישי כגורם המממן את הפתרונות למשפחות המצויות באי-ביטחון תזונתי – מצביעות על מחויבות ממשלתית קטנה עד מאוד לטיפול ראוי בנושא קידום הביטחון התזונתי."

לקריאת הדו"ח המלא

חוסר ביטחון תזונתי בקרב קשישים

  • מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת אודות מצבם של עולים קשישים בישראל (2006), כולל התייחסות לסוגיית הביטחון התזונתי עולים קשישים 2006
  • סקר משרד הבריאות על מצב בריאות ותזונה לבני 65 ומעלה (2005-6) – חלק א חלק ב
  • מחקר של הג'וינט-מכון ברוקדייל (2004), שבחן את השפעת המצוקה הכלכלית של הזקנים על תנאי חייהם, בין היתר בתחום הביטחון התזונתי.חוסר ביטחון תזונתי אצל קשישים 2004