מעורבות סטודנטים ומרצים בקידום הזכות לביטחון תזונתי

מאמר מאת ד"ר רוני קאופמן, 2005. המאמר מתאר ומנתח פרויקט לשינוי חברתי שיזמו מרצים וסטודנטים מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הפרויקט נועד לקדם את הביטחון התזונתי בישראל והתמקד בדרישה לפתח מדיניות ראויה להתמודדות עם הבעיה ובייזום ובקידום חוק מפעל ההזנה בבתי הספר.

מעורבות סטודנטים ומרצים בקידום הזכות לבטחוון תזונתי

חוסר ביטחון תזונתי בקרב קשישים

  • מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת אודות מצבם של עולים קשישים בישראל (2006), כולל התייחסות לסוגיית הביטחון התזונתי עולים קשישים 2006
  • סקר משרד הבריאות על מצב בריאות ותזונה לבני 65 ומעלה (2005-6) – חלק א חלק ב
  • מחקר של הג'וינט-מכון ברוקדייל (2004), שבחן את השפעת המצוקה הכלכלית של הזקנים על תנאי חייהם, בין היתר בתחום הביטחון התזונתי.חוסר ביטחון תזונתי אצל קשישים 2004

חוסר ביטחון תזונתי ורעב בקרב אוכלוסיות מצוקה בנגב

מאמר מאת ד"ר רוני קאופמן ופרופ' ורד סלונים-נבו, 2004. המאמר מציג מחקר משנת 2002, אשר בדק רמות של ביטחון תזונתי עם ובלי סימני רעב בקרב אוכלוסיות בסיכון בנגב. האוכלוסיות שנסקרו כללו 953 לקוחות של שירותי רווחה בנגב, ב־ 11 ערים, עיירות פיתוח ויישובים בדוויים. המאמר מסתיים בהצעת
דרכים להבטחת ה"זכות לאכול בכבוד" ולמיגור הבעיה בישראל.

מחקר גישוש בנגב