200 מיליון ש"ח לביטחון תזונתי – הצעות אופרטיביות, 2013

מסמך מדיניות שהוכן ע"י המוקד לביטחון תזונתי ולמאבק ברעב (ע"ר) והוגש לשר הרווחה והשירותים החברתיים – חה"כ מאיר כהן, ויו"ר המועצה לביטחון תזונתי – פרופ' דב צ'רניחובסקי.

200 מיליון שח לביטחון התזונתי

הצעה ליישום תכניות ממשלתיות להגדלת הצריכה של מזון בריא 2011

מסמך של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המציג את תוכנית "בולי המזון" בארה"ב, ותוכניות ממשלתיות בעולם להגדלת הצריכה של מזון בריא, ובוחן את אפשרות היישום שלהן בישראל. ההמלצות: לשלב בתוכנית הלאומית למניעת השמנת יתר שכעת מקודמת על-ידי משרד הבריאות גם תוכנית לחלוקת פירות וירקות טריים בבתי ספר (בליווי חינוכי), כדי לשפר את הרגלי הצריכה ולהגדיל את הצריכה של הפירות והירקות הטריים בקרב התלמידים.

תכניות ממשלתיות להגדלת הצריכה של מזון בריא 2011

מצגת